สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักหอสมุด

ประจำปี 2564

เดือนอาจารย์เจ้าหน้าที่จบการศึกษา
(ป. เอกและโท)
ป. เอก และ โทป. ตรีนักเรียนนักศึกษา
แลกเปลี่ยน
รวมผู้ใช้ มจธ.บุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้น
มกราคม-1-----123
กุมภาพันธ์22958-17619784-31384453583
มีนาคม1212348-660610223-9254125410508
เมษายน24646-104875--16493111960
พฤษภาคม-13-----13-13
มิถุนายน-25-----254166
กรกฎาคม-25-----25126
สิงหาคม-38-----38947
กันยายน-70-----702191
ตุลาคม-8-----8-8
พฤศจิกายน----------
ธันวาคม----------
หมายเหตุ : 1 ม.ค. – 31 ม.ค. และ 1 พ.ค. – 30 พ.ย. สำนักหอสมุดปิดให้บริการเนื่องจากการระบาดของ Covid-19
Update  07 Nov 2021

ประจำปี 2563

เดือนอาจารย์เจ้าหน้าที่จบการศึกษา
(ป. เอกและโท)
ป. เอก และ โทป. ตรีนักเรียนนักศึกษา
แลกเปลี่ยน
รวมผู้ใช้ มจธ.บุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้น
มกราคม494300422098181321101723857259026447
กุมภาพันธ์3542770-2325290631292734668267737345
มีนาคม2362428-1087101877913954195215906
เมษายน----------
พฤษภาคม----------
มิถุนายน-92-----92-92
กรกฎาคม941866-17449512263210333665
สิงหาคม1962231-9241403815317407243019827
กันยายน2212182-11702275831-26362183028192
ตุลาคม1512006-13521688212-20403193922342
พฤศจิกายน1692335-14471613331-20115253522650
ธันวาคม1291708-54053246-770712458952
หมายเหตุ : 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. สำนักหอสมุดปิดให้บริการเนื่องจากการระบาดของ Covid-19

ประจำปี 2562

เดือนอาจารย์เจ้าหน้าที่ปริญญาเอกและโทปริญญาตรีนักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนรวมผู้ใช้ มจธ.บุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้น
มกราคม438292825241569655-21641253924180
กุมภาพันธ์4392679324330401114-36876244839324
มีนาคม496308136733453440241826355845384
เมษายน517262728012419652-30193305333246
พฤษภาคม542260929963730242643497212245619
มิถุนายน27128941218400867248482274511227
กรกฎาคม35826311151345720607677264010317
สิงหาคม44428002132283995411933948290136849
กันยายน4563095302163272578569986310873094
ตุลาคม9363671250534424601041606304944655
พฤศจิกายน4852692281748859821554950361258562
ธันวาคม281222613752129946825235199627231

ประจำปี 2561

เดือนอาจารย์เจ้าหน้าที่ปริญญาเอกและโทปริญญาตรีนักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนรวมผู้ใช้ มจธ.บุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้น
มกราคม3072841278515158453021166212423290
กุมภาพันธ์2972601346027003651733443154434987
มีนาคม2602292283026289251231708135433062
เมษายน2832274247816264481021357162422981
พฤษภาคม2932524415646939581153981209056071
มิถุนายน2191761145231852018665516238278
กรกฎาคม27719231405308442107683821458983
สิงหาคม382298927172422728330400331933719
กันยายน3072600390559019475465932349569427
ตุลาคม2712527330234827121540954256043514
พฤศจิกายน3842625343148223100254765233757102
ธันวาคม227201020502139636125720159927319
หมายเหตุ :
1. สอบกลางภาค 2/2560 (26 ก.พ. – 08 มี.ค.)
2. สอบปลายภาค 2/2560 (7 – 17 พ.ค.)
3. ปิดเทอม (มิ.ย.-ก.ค.)
4. วันที่ 15-31 สิงหาคม 2561 ปิดปรับปรุงระบบทำความเย็น(แอร์)
5. สอบกลางภาค 1/2561 (24 ก.ย. – 04 ต.ค.)
6. สอบปลายภาค 1/2561 (26 พ.ย. – 06 ธ.ค.)

0