สถิติผู้เข้าใช้บริการ KLINICS(ครั้ง)

ประจำปี 2564

Month(2021)KLINICS1
(08.00-17.00 น.)
KLINICS1
(17.00-21.00 น.)
KLINICS1
(21.00-24.00 น.)
KLINICS3
(08.00-17.00 น.)
KM ROOM
(08.00-17.00 น.)
January-----
February1958----
March5961----
April913----
May-----
June-----
July-----
August-----
September-----
October-----
November-----
December-----

หมายเหตุ :
1. สำนักหอสมุดปิดให้บริการเนื่องจากการระบาดของ Covid-19 (1 – 31 ม.ค. 2564)
2. สำนักหอสมุดเปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 (ก.พ – เม.ย 2564)
3. สำนักหอสมุดปิดให้บริการเนื่องจากการระบาดของ Covid-19 (พ.ค. – พ.ย. 2564)
Update: 12Nov2021

ประจำปี 2563

Month(2020)KLINICS1
(08.00-17.00 น.)
KLINICS1
(17.00-21.00 น.)
KLINICS1
(21.00-24.00 น.)
KLINICS3
(08.00-17.00 น.)
KM ROOM
(08.00-17.00 น.)
January85061132-4037568
February110242750-61761292
March----607
April-----
May-----
June-----
July----3
August6802867-559514
September98582054-788725
October81481447-4502-
November76491703-4338460
December2595322-1568-
หมายเหตุ :
1. สอบกลางภาค 2/2562 (2 – 10 มี.ค. 2563)
2. สอบปลายภาค 2/2562 (11 – 21 พ.ค. 2563)
3. สำนักหอสมุดปิดให้บริการเนื่องจากการระบาดของ Covid-19 (24 มี.ค. – 31 ก.ค. 2563)
4. Work from home (24 มี.ค. – 31 ก.ค. 2563)

ประจำปี 2562

Month(2019)KLINICS1
(08.00-17.00 น.)
KLINICS1
(17.00-21.00 น.)
KLINICS1
(21.00-24.00 น.)
KLINICS3
(08.00-17.00 น.)
KM ROOM
(08.00-17.00 น.)
January76221177-3039293
February12114400658250781159
March13900529184065181480
April11352290413958301193
May17267439872664741242
June4863--1455222
July2990--2020254
August110491153-84071198
September1822572381078140521957
October10154307052069791341
November161384898-99751674
December69721957-38281205

ประจำปี 2561

Month(2018)KLINICS1
(08.00-17.00 น.)
KLINICS1
(17.00-21.00 น.)
KLINICS1
(21.00-24.00 น.)
KLINICS3
(08.00-17.00 น.)
KM ROOM
(08.00-17.00 น.)
January84981658-3190443
February1469445513235806984
March14133467769061791427
April99252900-42101033
May198377081156482901808
June3487--1782380
July1357--136778
August130762105-86111458
September1916672551173150462449
October14119393952680901646
November208045805655109042147
December8944212625244611129

หมายเหตุ :
1. สอบกลางภาค 2/2560 (26 ก.พ. – 08 มี.ค.)
2. สอบปลายภาค 2/2560 (7 – 17 พ.ค.)
3. ปิดเทอม (มิ.ย.-ก.ค.)
4. วันที่ 15-31 สิงหาคม 2561 ปิดปรับปรุงระบบทำความเย็น(แอร์)
5. สอบกลางภาค 1/2561 (24 ก.ย. – 04 ต.ค.)
6. สอบปลายภาค 1/2561 (26 พ.ย. – 06 ธ.ค.)

0