สถิติผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์

Visitors Website 2022

Month(2022)UsersPageviewsPages/Session
January6739471135.77
February6030447785.87
March---
April---
May---
June---
July---
August---
September---
October---
November---
December---
Update  29 Mar 2022
via Google Analytics

Visitors Website 2021

Month(2021)UsersPageviewsPages/Session
January6167733448.75
February5952749119.08
March6760714287.93
April4372460358.16
May4145360946.52
June4607362256.20
July5910434635.93
August8489760097.10
September8165694886.71
October5944501126.41
November6061458405.89
December5612342755.04

Visitors Website 2020

Month(2020)UsersPageviewsPages/Session
January6529856658.10
February6935829037.74
March5557623037.52
April4101583579.55
May3656440498.68
June4853513097.50
July4986631418.51
August6827976149.12
September6456883679.10
October6004676208.01
November5840665598.18
December5213524147.73

Visitors Website 2019

Month(2019)UserPageviewsPages/Session
January5,43173,0658.48
February5,93878,6148.10
March6,24177,5087.98
April4,75861,1108.24
May6,22176,5217.88
June4,39355,7368.06
July4,31049,6547.54
August6,92397,3468.63
September12,127126,5627.23
October7,35284,8077.52
November9,85489,4706.55
December13,75292,4925.60

Visitors Website 2018

Month(2018)UserPageviewsPages/Session
January4,33739,7446.00
February4,40745,1616.34
March5,23350,4296.10
April5,48344,1505.51
May6,32056,7895.15
June5,87537,7944.65
July5,50344,0485.66
August7,93371,2046.13
September8,80290,6296.44
October6,43859,1695.85
November5,71652,3255.92
December5,07647,3766.25

 Visitors Website 2017

Month(2017)UserPageviewsPages/Session
January2,94940,1916.49
February3,78540,6195.63
March3,62346,5996.93
April3,25546,0477.75
May3,87148,8377.07
June2,68532,8727.05
July2,71132,0516.85
August4,22847,0467.12
September5,80663,5196.93
October4,27740,5396.20
November5,09746,4275.95
December3,46128,7255.58
0